Vergoeding dieetadvisering in 2024

Dieetadvies wordt voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico.
Daarnaast bieden de meeste zorgverzekeraars een extra vergoeding aan vanuit het aanvullende pakket. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Indirecte tijd

Naast het gesprek op de praktijk heeft een diëtist ook indirecte tijd (waar u niet bij zit) aan dossier, overleg met andere zorgverleners/mantelzorgers en rapportages. Helaas vervalt deze indirecte tijd per 2019 door een beleidsregel van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit zou verrekend moeten worden in de tarieven van de zorgverzekeraars, maar dat is helaas bij geen enkele zorgverzekeraar gebeurd. Om deze reden heeft Maaike Boere géén contract afgesloten met:

  • ASR Nederland N.V. (hier vallen ook onder: Ditzo & de Amersfoortse)
  • Salland & Eno 

Wat betekent dit voor u mocht u bij een van deze 3 verzekeraars verzekerd zijn? U zal dan van mij een factuur krijgen die u aan mij betaalt. Vervolgens dient u deze factuur in bij uw verzekeraar. In de meeste gevallen zal u ongeveer 75% vergoeding krijgen. Informeer voor alle zekerheid bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt. Uiteraard moet wel eerst het eigen risico op zijn als u de factuur indient, is dat niet het geval dan zal u de factuur niet vergoed krijgen. (Tenzij het een chronische aandoening betreft en u bent met een verwijsbrief waar ketenzorg op staat bij mij terecht gekomen.)

Chronische aandoening

Heeft u Diabetes Mellitus, COPD (chronische luchtweg aandoeningen) of risico op cardiovasculaire aandoeningen (verhoogd risico op hart- en vaatziekten)? Dan valt uw vergoeding mogelijk onder ketenzorg. Dieetadvies wordt in dat geval voor 3-4 uur via de basisverzekering vergoed en wordt niet met het verplicht eigen risico verrekend.

Directe toegankelijkheid

Sinds enkele jaren is de diëtist ‘direct toegankelijk’; er is dus meestal geen verwijsbrief meer nodig. Check hiervoor uw eigen verzekering. 

 

Tarieven

1e consult (45 – 60 min + 30 min administratie): 72 -90 euro (45 min = 72 euro – exclusief opstellen persoonlijk “dieet”advies)
2e consult (kort 15 of lang 30 min): 18-36 euro
Opstellen persoonlijk “dieet”advies: v.a. 36 euro
Eerste huisbezoek (60 min + 30 min): 90 euro
Toeslag huisbezoek: 20-30 euro
Email consult 18 euro
Telefonisch consult 18 euro
Bestellen drink- of bijvoeding 18 euro (bestaande cliënt) - 30 euro nieuwe cliënt (dit heeft te maken met het aanmeldformulier wat ingevuld moet worden op de website van Eurocept Plaza; de leverancier waar ik mee samen werk).
PUBER FIT! – Pakket & Begeleiding 120 tot max 180 euro (3 uur volledige vergoeding bij kinderen onder de 18 jaar)

De tarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars en kunnen iets van elkaar verschillen. Deze tabel moet nog worden geupdate; deze tarieven zijn van 2023.

Wilt u de betaling rechtstreeks aan mij voldoen dan is dat ook mogelijk.
Ik hanteer dan mijn eigen tarief van 88,00 Euro per uur. 

Nieuw

U kunt ook bij mij terecht voor een wandelconsult (25 minuten wandelen – 5 minuten wegen en meten). Of 45 minuten wandelen en 5 minuten wegen en meten. Locatie: Om het de Vliet heen in Leiden Zuid-West.

Kosten: Vanaf ongeveer 44 Euro voor 30 minuten. (tarief verschilt per zorgverzekeraar).

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken neem dan nu contact met mij op!

mijn instagram

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.